Molendag afgelast

Molendag Tielerwaard
In verband met de actuele situatie van het Coronavirus en de recentelijk aangescherpte en mogelijk verder te verwachten overheidsmaatregelen, heeft de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied besloten de “Molendag Tielerwaard” op zaterdag 20 november niet door te laten gaan.
Mogelijk dat de molens deze dag wel in bedrijf zijn maar een bezoek is niet mogelijk.
Wij betreuren deze maatregel zeer maar de gezondheid van de molenaars en haar bezoekers gaan ons bovenal ter harte.
Wij hopen u in 2022 weer te mogen begroeten en dat in en met goede gezondheid!
Voor verdere informatie over de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied of de Vereniging De Hollandsche Molen bezoek: www.molensrivierengebied.nl /nieuws www.molens.nl