Poldermolen Zuilichem in vreugdestand

De poldermolen te Zuilichem heeft een molenaar, Lineke met 3 kinderen die de molen draaien
en nu wellicht nog een opvolgster erbij!
De De molen staat in de vreugdestand omdat onze kleindochter Jikke is geboren!